REKORDMANGE DØMT: Flere enn noen gang før ble tatt for trafikklovbrudd da pandemien kom til Norge. Illustrasjonsfoto.
REKORDMANGE DØMT: Flere enn noen gang før ble tatt for trafikklovbrudd da pandemien kom til Norge. Illustrasjonsfoto. Foto: Shutterstock
Mange flere nordmenn ble til ubetinget fengselsstraff for trafikklovbrudd i fjor, sammenlignet med tidligere år.

I 2021 startet 970 personer soning for trafikklovbrudd. Det er 70 prosent flere enn året før og hele 135 prosent flere enn gjennomsnittet fra 2012 til 2019, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Aldri tatt så mange
De aller fleste soningene - 743 - er med fotlenke. 223 sonet dommen i fengsel, som er flere enn de to foregående årene til sammen.

Det er særlig kjøring uten gyldig førerkort og råkjøring som er årsaken til økningen.

- Vi kan spore dette tilbake til en særlig høy kontrollinnsats av politiet i 2020, da vi aldri før har tatt så mange for å kjøre for fort. Vi har også veldig høye tall på kjøring uten gyldig førerkort, sier fagdirektør i Politidirektoratet, Runar Karlsen, til P4-nyhetene.

Godt voksne menn
455 personer sonet i fjor for å ha kjørt for fort, 48 av dem i fengsel.

- Man skal kjøre ganske fort for å få en ubetinget fengselsstraff. Rundt dobbelt av fartsgrensen, som en tommelfingerregel. Og så avhenger det av om man tidligere er straffedømt for trafikklovbrudd, om handlingen har ført til særlig høy risiko, og så videre, sier Karlsen.

Menn står for 93 prosent av økningen i soning, og det øker i alle aldersgrupper over 18 år, men størst i gruppen over 40 år.

- Det er en kjent statistikk. Det er oss menn som er overrepresentert på de aller fleste statistikker knyttet til trafikklovbrudd. Særlig fart og kjøring i ruspåvirket tilstand. Dessverre gir det seg også utslag i ulykkesstatistikken, der menn er overrepresentert i dødsulykkene, sier Runar Karlsen.


SSB viser til at antall dommer for trafikklovbrudd økte betraktelig i 2020, og at det bidro til den kraftige økningen i antallet som sonet, kombinert med at soningskøen ble redusert i fjor.

Nye fengselsdommer for trafikkovertredelse
                                                                  2020             2021
Ulovlig hastighet (fotlenke)                   300               407
Ulovlig hastighet (fengsel)                     20                 48
Uten gyldig førerkort (fotlenke)           109               187
Uten gyldig førerkort (fengsel)              52                147
Annen trafikkovertredelse (fotlenke)   68                149
Annen trafikkovertredelse (fengsel)     22                28

Kilde: SSB