MANGE FLERE BEGRAVELSER: På grunn av flere døde, kan det ta lenger tid fra dødsfall til begravelse. Jølstad begravelsesbyrå sier alle familier skal ivaretas på samme måte som før. Illustrasjonsofoto.
MANGE FLERE BEGRAVELSER: På grunn av flere døde, kan det ta lenger tid fra dødsfall til begravelse. Jølstad begravelsesbyrå sier alle familier skal ivaretas på samme måte som før. Illustrasjonsofoto. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:54
Uvanlig mange døde i Norge i 2022.

Fra januar til og med november døde 41.084 personer. Det er 3.420 flere enn i samme periode i 2021, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det skjer selv om dødeligheten også i 2021 var uventet høy.

Eldre døde av korona
Fagdirektør ved Folkehelseinstituttet (FHI), Hanne Løvdal Gulseth, sier årsaken til de mange dødsfallene i 2022 er korona.

- Det var betydelig flere dødsfall i 2022 enn årene før. Det meste av dette ser ut til å skyldes koronarelaterte dødsfall. Mer enn 70 prosent av koronadødsfallene skjedde i 2022. Det var over 3.400 dødsfall som følge av viruset, sier Gulseth til P4-nyhetene.

Det er særlig de eldste og mest utsatte som døde av korona i fjor. Medianalderen var over 85 år.

- Derfor er det så viktig at denne gruppen skal ta en ny dose koronavaksine, og også ta influensavaksine.

Under pandemien var det lav dødelighet av andre infeksjonssykdommer. 

- Derfor har vi nok fått forskjøvet eller utsatt en del dødsfall. Vi så at det var en økning i dødsfall relatert til hjerte- karsykdom og demens mot slutten av 2021, som er vanlig i de eldste aldersgruppene. Det har vi ikke sett i 2022, der har vi derimot sett en økning i koronarelaterte dødsfall, sier Gulseth.

Pårørende må vente
Jan Willy Løken er daglig leder i Jølstad, Norges største begravelsesbyrå. De merker utviklingen ved at flere etterlatte tar kontakt. Han sier det var et tydelig skille da koronarestriksjonene ble opphevet mot slutten av 2021.

- Da fikk vi flere dødsfall enn det som har vært vanlig i Norge. Vi merket det da, og har merket det siden.

- Hva slags konsekvenser får det?

- Det kan noen ganger gå litt lenger tid før man får tidspunkt for seremoni. Steder kan være opptatt, det samme kan gjelde prester, talere og andre medvirkende, sier Løken til P4-nyhetene.

Han understreker at den den enkelte familie skal ivaretas på samme måte som før.

- Jeg håper og tror at familiene ikke merker det på andre måter enn at det kan ta litt lenger tid før det blir seremoni.

Følger nøye med
Til og med midten av november var det ifølge FHI en overdødelighet i Norge på 7 prosent. Tallene er justert for en eldre og større befolkning og underliggende trender i dødsårsakene.

Det finnes foreløpig ikke tall for trender i andre dødsårsaker, som hjerte- karsykdommer, kreft og demens, for hele 2022. Det er noe FHI vil følge tett videre.

- Det er en økning i dødelighet. For oss er det viktig å følge med på om vi har nådd et nytt nivå av dødelighet, eller om det vil være endringer fremover og på hvilken måte, sier Gulseth.

- Hvordan dette utvikler seg avhenger i stor grad av hvor mange bølger vi får med korona i løpet av et år, hvor store influensautbrudd vi får, og utbrudd av andre smittsomme sykdommer. Vi må følge dette tett.


Foreløpige tall fra SSB viser at 3.933 personer døde i Norge i desember 2022. Det er tall for hver uke i måneden, og det er noe usikkerheten knyttet til disse foreløpige tallene.