KAN BLI FRISK: Tidligere trodde fagfolk at kun er fåtall kunne bli friske av schizofreni. En ny, norsk studie viser noe annet.
KAN BLI FRISK: Tidligere trodde fagfolk at kun er fåtall kunne bli friske av schizofreni. En ny, norsk studie viser noe annet. Foto: Shutterstock
0:00 | 1:01
– Dette viser at det er altfor mye pessimisme knyttet til denne diagnosen. 

Det sier forskeren bak studien, professor Anne-Kari Torgalsbøen ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo  til P4-nyhetene. Hun følger unge voksne med en schizofrenidiagnose tett over ti år. 

Etter de første fire årene var 55 prosent av de unge delvis eller helt restituerte, eller med andre ord; friske. 

Gir håp
Tidligere har fagfolk trodd at kun et fåtall av pasientene kan bli helt friske av schizofreni. 

Schizofreni innebærer alvorlige vrangforestillinger eller hallusinasjoner. Dette kan gjøre det svært vanskelig å delta i samfunnet med skole, jobb og familieliv. 

– Når en så stor andel i studien blir velfungerede, viser det at det går mye bedre med unge mennesker som får denne diagnosen enn vi tidligere har trodd, sier Torgalsbøen. 

Nå håper hun disse resultatene kan bidra til at behandlere møter pasienter med mer håp i behandlingen. I tillegg tror hun det blir lettere for pasientene selv å tro på at endring og bedring er mulig. 

Brukt flere behandlingsmetoder
Pasientene i studien har brukt flere ulike behandlingmetoder. Felles for dem er at de alle er anbefalt av Helsdirektoratet. 

En stor del handler om at pasientene får opplæring i egen sykdom; såkalt psykoedukativ behandling. 

– Det er også viktig at pårørende trekkes inn i behandlingen og får informasjon om hvordan de best kan hjelpe til. I tillegg er det å komme i jobb et viktig steg på veien mot å bli helt frisk, sier Torgalsbøen. 

Studien til Torgalsbøen har klart å beholde en stor andel av dem som blir friske i studien. Det er Torgalsbøen spesielt fornøyd med, fordi disse pasientene ofte forsvinner ut av behandlingsapparatet. 

– De som driver pasientbehandling mister ofte kontakt med disse pasientene. Derfor er jeg glad for at min studie kan vise at det å bli frisk og velfungerende også kan være en del av sykdomsbildet. Du kan bli helt frisk, sier hun. 

Mental Helse ungdom er lettet
– Konsekvensene av denne forskningen må jo være at behandlingsapparet blir mer positive til at dette er noe det går an å bli frisk av, sier Adrian Lorentsson i Mental Helse Ungdom til P4-nyhetene. 

Han er glad for resultatene, som viser det Mental Helse Ungdom har jobbet med lenge. Nemlig å spre budskapet om at mange med schizofreni blir helt friske. 

– Tidligere har vi blitt beskyldt for å spre falskt håp, men det er mye verre å spre falsk håpløshet som mange behandlere har gjort i en årrekke, sier Lorentsson. 
Flere kanaler