BEDRE, MEN IKKE BRA NOK: Politiet er glad færre kjører for fort, men vil at flere enn seks av ti skal holde fartsgrensen. Illustrasjonsfoto.
BEDRE, MEN IKKE BRA NOK: Politiet er glad færre kjører for fort, men vil at flere enn seks av ti skal holde fartsgrensen. Illustrasjonsfoto. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:53
- Det er en bra utvikling, men vi er ikke fornøyd med det, sier fungerende sjef for Utrykningspolitiet, Roar Skjelbred Larsen, til P4-nyhetene.

-  Målet er at 72 prosent skal holde fartsgrensene i 2026, sier Larsen.

Færre alvorlige ulykker
Han tror nedgangen skyldes både kontroller og informasjonskampanjer, og ikke minst at den enkelte bilist tar mer ansvar.

Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk tror lavere fart er mye av årsaken til det over tid også har vært kraftig nedgang i antall alvorlige ulykker med hardt skadde og drepte i Norge.

- Farten har så stor betydning for både antall ulykker og hvor alvorlige ulykkene blir, sier Johansen til P4-nyhetene.

93 personer døde i ulykker i Norge i 2020, som var 14 prosent færre enn året før, og de lavest antallet registrert noen gang. Antall drepte i trafikkulykker er halvert siden 2013.

Samtidig er nedgangen i antall hardt skadde kun redusert med elleve prosent i den samme perioden.

Drivstoff og rekkevidde
Det er færrest som kjører i den farten de skal i 100- og 50-soner.

- 50-soner er ofte kritiske områder når det gjelder syklister og gående og det vil ha mye å si om folk kjører for fort. Selv små fartsoverskridelser kan føre til mer alvorlige ulykker, sier Johansen.

Det er i 90-soner med to kjørefelt at flest trafikante roverholder fartsgrensen, etterfulgt av 70- og 110-soner.

- Når vi kommer til 110 så er vi nok der at vi har en naturlig fartsgrense i oss. Da virker de fleste å være fornøyde og det er ikke mange som har lyst til å kjøre fortere. Det har nok også sammenheng med drivstofføkonomi. Vi ser særlig på elbiler at rekkevidden går drastisk ned når man passerer 110, sier Bård Morten Johansen.

Flere kanaler