0:00 | 0:51
De siste ti årene har forsikringsbransjen i gjennomsnitt fått meldinger om 838 skader etter skred hvert år, mot 323 de ti foregående årene.

Det viser tall P4-nyhetene har hentet fra Naturskadestatistikken til Finans Norge.

Flere og større skred er årsaken, sier Stine Neverdal i Finans Norge til P4-nyhetene.

- Skred vil kunne gå mye oftere og i nye områder, blant annet som følge av klimaendringer. Særlig Vestlandet, med mye bratt terreng, kan være utsatt, sier hun.

Potensielt livsfarlig
Natt til mandag 13. februar ble 52 beboere evakuert etter et jordskred i Inderøy kommune i Trøndelag. Skredet gikk ved et boligområde etter kraftig regnvær. 

Antall skred som fører til skade på for eksempel boliger varierer mye fra år til år. For eksempel ble det registrert 1.719 skader i 2018, mot 552 i 2022. Men trenden over tid er tydelig - det blir meldt inn stadig flere skader, både store og små.

- Det er skader på boliger og andre bygninger, sier Neverdal i Finans Norge.

- De mest alvorlig skredene er livsfarlige. Det har vi dessverre sett, blant annet i Gjerdrum. I tillegg til disse store og alvorlige, går det en rekke mindre skred hvert år og vi ser at de kan komme i områder der det ikke har vært skred før.

Kan ikke unngå alt
Også geolog og seksjonssjef i NVE, Lars Blikra, peker på klimaendringer.

- Som fører til at det oftere er store regnskyll, og det vil ofte utløse en del skred. Vi skal nok forvente en god del mer av slike skader på grunn av det, sier Blikra til P4-nyhetene.

Det er strenge krav når det skal bygges ut nytt og områdene skal ære trygge.

- Men vi klarer ikke unngå alt. Jo mer du bygger og jo større områder som blir bygget ut, jo større er risikoen for skader. Det er veldig avhengig av at ting gjøres rett når det bygges nytt.

Blikra mener kunnskapen om fareområder og hvor det er trygt å bygge ikke har vært god nok.

- Da får vi et problem til slutt og da blir sikringsbehovet veldig stort. Vi har for lite kunnskap og kontroll på alle fareområdene våre. Det er det som er viktig for å unngå at vi bygger oss inn i nye problemer. 

- Det er natur vi snakker om. I utgangspunktet kan vi snakke om nullvisjon og at alle skal være trygge, men i et land som Norge, med høye fjell og mye ustabil leire for eksempel, er det vanskelig å unngå problemer. Men vi må prøve å få best mulig kunnskap så vi unngår å bygge i fareområder, og at vi i alle fall kan sikre de områdene vi anser som verst, sier Blikra.

I 2022 ble det betalt ut nesten 62 millioner kroner i erstatning etter skred. De siste ti årene er det utbetalt over 1,5 milliarder kroner. 920 millioner i 2020, da Gjerdrum ble rammet av et enormt kvikkleireskred.