Dersom det er mistanke om at en person er smittet, blir personen isolert fra de andre og brakt til et eget asylmottak.

Helseundersøkelsene som gjennomføres på samtlige asylsøkere, har vist at enkelte av dem som har kommet kan ha lungetuberkulose melder NRK.
Flere kanaler