Nettsiden ble lansert i går og skal gjøre det lettere å melde fra om dårlige veier og fortau.

Meldingene blir sendt videre til riktig etat eller kommune.

I Trondheim har folk rapportert om alt fra manglende brøyting, asfalt og store hull i veien.