0:00 | 0:44
Mange pasienter droppet å møte opp til timer ved landets sykehus i fjor.

313.128 timer ble aldri brukt, viser tall P4-nyhetene har hentet inn fra alle landets helseforetak. Kun Oslo universitetssykehus er ikke med i oversikten.

- Sløve pasienter
Ved sykehusene endte mellom 2 og 4,9 prosent av timene med null oppmøte.

I Helse Vest droppet 83.652 pasienter å møte opp.

- Dette får store konsekvenser, ikke minst for andre pasienter som må vente lengre på å få time, sier seniorrådgiver og leder for programmet Alle Møter ved Helse Vest, Finn Olav Mjærum.

Ved sykehuset utgjorde dette 4,25 prosent av alle oppsatte timer. 

Koster penger
- Hvis en ikke møter så kan det bli lenge til en finner ledig time igjen og hvis det gjentar seg så må vi sende henvisningen tilbake til fastlegen og vurdere om det er behov for denne helsehjelpen, sier Mjærum.

De som ikke møter hos Helse Vest må betale et gebyr på 640 kroner.

- Men vi estimerer at en time koster 1500 kroner så for sykehuset er tapet større. I tillegg er det tapt tid for personalet, forklarer seniorrådgiveren.

Får varsel på mobilen
Flere sykehus bruker SMS for å varsle pasientene om timene sine. Det gjør også Helse Vest. I programmet Alle Møter som ble satt i gang for å få flere til å møte opp har de tatt i bruk SMS-varsling og digital varsling via Helse Norge. 

- Vi ser jo at når vi startet prosjektet var andelen ikke møtt over 6 prosent, så det har gått gradvis nedover, sier Mjærum.

Han har følgende oppfordring til de som vet de ikke kan benytte timen sin.

- Hvis en finner ut at en ikke kan møte så er det viktig å gi beskjed med en gang. Enten via Helse Norge eller ved å ringe direkte til sykehuset. Det er dessverre sånn at de fleste som avbestiller gjør det innen sju dager før timen og det er litt kort frist, sier seniorrådgiveren.

Sykehus/Foretak

Antall timer uten oppmøte

Andel av timer uten oppmøte

Helse Nord

39.397

4,90 %

Helse Vest

83.652

4,20 %

Helse Midt-Norge

33.542

2,50 %

Sykehuset Østfold

18.123

4,69 %

Sykehuset Vestfold

21.283

4,30 %

Sykehuset Telemark

7.269

2,0 – 2,5 %

Sykehuset Sørlandet

23.505

3,30 %

Sykehuset Innlandet

25.900

4,50 %

Vestre Viken

28.364

4,46 %

Akershus Universitetssykehus

32.093

4,71 %

Oslo Universitetssykehus

Ikke oppgitt

Ikke oppgittFlere kanaler