POP: Frp-leder Siv Jensen er populær blant utenlandske statsborgere fra Øst-Europa.
POP: Frp-leder Siv Jensen er populær blant utenlandske statsborgere fra Øst-Europa. Foto: NTB scanpix
0:00 | 0:38
19 prosent av de utenlandske statsborgerne fra Øst-Europa i Norge som stemte ved kommunevalget i 2015 stemte på Fremskrittspartiet.

Det vil si at støtten til Frp er dobbelt så stor blant utenlandske statsborgere fra EØS-land i Øst-Europa som blant befolkningen for øvrig, viser en fersk rapport fra Statistisk Sentralbyrå. Blant nordmenn uten innvandrerbakgrunn var det 10 prosent som stemte Frp ved valget i 2015.

- Mange skyr venstresida
- Det er jo litt overraskende at støtten til Frp er såpass høy blant denne gruppa, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo.

Han tror årsaken er at mange tar med seg tradisjonene fra hjemlandene sine.

- Jeg tror en av årsaken er at folk fra Øst-Europa har litt vanskeligheter med å stemme på partier på venstresida, på grunn av historien, sier Bergh.

I tillegg tror valgforskeren at den høyrepopulistiske mobiliseringen i østeuropeiske land kan påvirke.

- Den typen parti som Frp representerer finner vi også igjen i Øst-Europa. Kanskje kjenner folk seg igjen i den måten å snakke på og den typen retorikk som partiet har, sier Bergh.

Mange innvandrere stemmer Ap
Hele 30 prosent av polske statsborgere i Norge stemte på Fremskrittspartiet ved valget i 2015. For utenlandske statsborgere fra Afrika, Asia og Latin-Amerika er det annerledes enn de fra Øst-Europa, her stemmer seks av ti på Arbeiderpartiet, viser rapporten.

- Sånn har det faktisk vært lenge. Partier på venstresida får stor oppslutning. Det kan være mange forklaringer, blant annet at Arbeiderpartiet er et synlig parti, sier Bergh.

Få østeuropeere stemmer
Men det er få utenlandske statsborgere fra Øst-Europa i Norge som stemmer ved valg. Ifølge rapporten var valgdeltakelsen i denne gruppen kun 8 prosent i 2015, ned 19 prosent fra 2007. Blant utenlandske statsborgere generelt var det i 2015 29 prosent som deltok ved valget.

- Polakker for eksempel som kommer til Norge for å jobbe men ikke har noen intensjon å bli her bryr seg ikke om å sette seg inn i norsk politikk, sier Bergh.

Fremskrittspartiet fikk kun 9,5 prosent av stemmene ved valget i 2015.

- Få utlendinger fra Øst-Europa stemmer så selv om mange av de stemmer på Frp så har ikke det så mye å si da de ikke utgjør en så stor gruppe alt i alt, sier valgforskeren.