Tallet på syke har gått noe ned i dag, skriver VG.

Leiren har nå satt i gang tiltak for å forebygge smitte, og isolerer de som er syke.

Forsvaret vet fremdeles ikke hva som er årsaken til utbruddet.

Flere kanaler