Flere barn bes om nakenbilder
Flere barn bes om nakenbilder Foto: Shutterstock
  • 10.01.23
    Flere barn bes om nakenbilder
    0 min
  • 10.01.23
    Flere barn bes om nakenbilder
    0 min
Det er Medietilsynets nye undersøkelse, Barn og Medier 2022, som viser at et økende antall barn mellom 13 og 14 får forespørsler om nakenbilder. 

Det kommer også fram at fire av ti har mottatt nakenbilder av andre.

Økt press

Trenden er også økende viser undersøkelsen. 

Det var i 2022 åtte prosent blant 13-14 åringer som oppga å ha sendt slike bilder mot tre prosent for seks år siden. Det er en stor overvekt av jenter som sender bilder og som opplever press

- Det presset er også helt klart økende, sier Direktør i Medietilsynet Mari Velsand. 

Hun kaller trenden bekymringsfull og viser til at de aller fleste som blir spurt sier de opplever presset som ubehagelig og viser til at dersom materiale blir sendt kan det brukes som pressmiddel for å få tilsendt flere bilder. 

Flere som selger 

Også antallet som blir tilbudt penger for å sende overgrepsmateriale øker og hele 16 prosent av jenter i 13-14 års alder er blitt bedt om å selge nakenbilder. 

- Dessverre tror vi også at denne trenden øker, sier avsnittsleder Helge Haugland hos Kripos. 

Bruken av sosiale medier og at mange ikke er klar over konsekvensene av å sende slikt materiale forklarer økningen sier Haugland. 

Både Kripos og Medietilsynet ber foreldre være årvåkne og snakke med barna om temaet.