FLERE SIER DE SLITER: Flere unge jenter sier de sliter med angst eller depresjon.
FLERE SIER DE SLITER: Flere unge jenter sier de sliter med angst eller depresjon. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:59
44,5 prosent av unge jenter sliter med symptomer på angst eller depresjoner.

Det viser tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, Ung-HUNT. Andelen har økt med 23,6 prosent siden Ung-HUNT-undersøkelsen som ble gjort fra 1995-1997.

- Stort press på unge
Generalsekretær i Mental Helse, Linda Heggelund, sier det er flere årsaker til økningen, men peker på inntoget av smarttelefonen og sosiale medier.

- Alt du gjør blir synlig. Det du før hadde som privat sfære er nå blitt offentlig, noe som gjør at unge stiller høye krav til seg selv, sier Heggelund til P4-nyhetene.

Hun sier videre at de unge føler press på at de skal se bra ut og at de skal være best både på skolen, på fritidsaktiviteter og i alt de foretar seg.

- Presset skaper utbrenthet og en opplevelse av at en ikke mestrer og får til ting.

- Jenter har det verre
Professor ved Universitetet i Oslo og forfatter av boka "Generasjon prestasjon" Ole Jacob Madsen er enig.

- Så er det også noen som snakker om at jenter, kanskje i større grad enn gutter, opplever et dobbeltpress. At jenter i større grad må gjøre det bra på skolen, blant venner og i sosiale medier. For gutter er det kanskje flere måter å finne sin plass, men jenter oftere blir bedømt ut fra kropp og utseende, påpeker professoren.

Blant guttene i undersøkelsen er andelen som rapporterte om betydelige angst- og depresjonssymptomer 16,5 prosent. På 1990-tallet var andelen 10,1 prosent.

- Snakker annerledes
Madsen tror også noe av økningen i andelen som sier de har angst eller depresjoner kan forklares med at diagnosespråket har blitt en del av dagligtalen.

- Når man hører unge snakke om at de har det tøft så er det mer og mer uvanlig å høre de si at de er lei seg, men de sier de er deppa. De sier også at de "angster" og når noe er dramatisk så kaller de det traumatisk. Det kan gjøre at man oftere fortolker livets oppturer og nedturer inn i et sykdomsvokabular, sier Madsen.

Og det er annerledes på mange måter å være ung i dag enn det var på 1990-tallet, mener han.

- Da snakket man om røyke- og drikkepress, men nå er det et annet type press nemlig det å prestere og å være populær.

Det er Heggelund i Mental Helse enig i.

- Den ungdomsgenerasjonen vi har nå er i opprør med seg selv, noe som står i kontrast til opprøret i tidligere generasjoner. Mens en da rettet opprøret utover så går det nå innover mot en selv og egen mislykkethet, sier Heggelund.