KAN HAVNE UTENFOR FOR GODT: Forsker mener unge på arbeidsavklaringspenger må hjelpes inn i arbeidslivet for å unngå å bli stående utenfor resten av livet.
KAN HAVNE UTENFOR FOR GODT: Forsker mener unge på arbeidsavklaringspenger må hjelpes inn i arbeidslivet for å unngå å bli stående utenfor resten av livet. Foto: Illustrasjonsfoto, NTB scanpix
0:00 | 0:55
Sju av ti unge som får Arbeidsavklaringspenger (AAP) har psykiske lidelser, viser ferske tall fra Nav.

24.291 personer under 30 år mottar nå Arbeidsavklaringspenger. 17.060 av dem har ulike psykiske lidelser. Det utgjør 70,23 prosent.

Seniorforsker ved Frischsenteret, Simen Markussen, mener det må legges bedre til rette for at denne gruppen ikke forsvinner ut av jobbmarkedet for godt.

- Vi vet ikke så mye om arbeidsevnen til disse personene, men forskningen sier en del. Jeg tror det er mange av de som havner utenfor som både ønsker å komme i jobb, og som kunne kommet i jobb, dersom politikken var innrettet litt annerledes, sier Markussen.

Hjelpes til jobb
Markussen sier mange som havner utenfor mangler videregående skole og bør få hjelp til å fullføre, for å øke sjansene til å komme i jobb.

I tillegg mener han trygdeordningene i større grad bør brukes til å delfinansiere inn de som sliter med å leve opp til kravene i arbeidslivet.

- Å gjøre det mer gunstig for arbeidsgiver å ansette personer med redusert arbeidsevne, i stedet for det vi gjør i dag, som er å betale for at de står utenfor arbeidslivet, påpeker forskeren.

- Negativ med innstramming
Av de totalt 115.424 personene som går på AAP i dag, er 49.121 registrert med psykiske lidelser. Det utgjør 42,6 prosent. Blant de under 30 er andelen altså mye høyere.

I fjor ble regelverket strammet inn, slik at folk kan motta AAP i tre år, i stedet for fire.

- Det har kanskje gjort at noen av de som ellers ville kommet tilbake i jobb etter en god stund på AAP nå oftere kommer over på varig uføretrygd.

Å unngå det, og dermed unngå utenforskap, betyr mye for samfunnet og for den enkelte, understreker Markussen.

- For AS Norge er det å lykkes i inkludering, og særlig av unge som har en hel karriere foran seg, noe av det viktigste vi kan gjøre.

Færre på AAP
I september var 5.081 AAP-mottakere under 30 år registrert med lettere psykiske lidelser, 6.399 med angst og depressive lidelser, mens 5.580 er i kategorien andre psykiske lidelser, ifølge statistikken til Nav.

Ellers er den de største andelene allment og uspesifisert (1.987), muskel- og skjelettlidelser (1.443).

Per september fikk 3,4 prosent av befolkningen, i alderen 18 til 66 år, AAP, 8.600 færre enn ved inngangen til året.

Flere saker

NRK har fått mange klager etter id-sending NRK har fått tilsendt mange klager etter gårsdagens id-sending. Mandag 25.05 2020
Flere kanaler