- I mange deler av helsevesenet fører lite ressurser til at man utsetter pasienter for unødig mye tvangsbruk, forteller professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, Reidun Førde.

Førde, som også har ledet Rådet for legeetikk, forteller at tvangsmedisinering av særlig eldre er vanlig, fordi man rett og slett mangler personell.

 

- Man har ikke tid til å sette seg ned med for eksempel eldre som er urolige og holde dem i hånda. Isteden medisinerer man eller binder dem fast, forteller hun til P4 Nyhetene.

 

- Omvendt andre steder

Mens eldreomsorg og psykiatri ofte sliter med for mye tvangsbruk, er det gjerne omvendt andre steder, forteller Førde.

 

- Der er man så redd for rettslige etterspill om man benytter tvang, at det kan gå ut over pasientenes helse.

 

For tvang er noe man kan og må bruke i enkelte tilfeller.

 

- Men man må tenke over de etiske rammene rundt; når lytter man til pasienten og når bør man ikke lytte men heller ta hensyn til deres faktiske helse. Det er en vanskelig balansegang, men den må gås.

 

Ny lov kan hjelpe

En ny lov kan likevel føre til en viss bedring, i alle fall i eldreomsorgen.

 

- Her plikter man nå å løfte dette opp til ledernivå, det skal fattes et vedtak som kan overprøves. På denne måten har de gamle litt mer beskyttelse.

 

- Men for mye tvang vil nok eksistere så lenge ressursmangelen er der.

Flere kanaler