I dag er det totalt 45 slike plasser langs riksveiene, men behovet for flere er stort.

Langtransportsjåfører sier til NRK at de frykter at situasjonen vil gå utover trafikksikkerheten.

Statens vegvesen innrømmer at de ikke klarer å bygge ut plassene fort nok, på grunn av egnede arealer og økonomi.

Flere kanaler