OVERGREP: Det er viktig å hjelpe barn som begår overgrep.
OVERGREP: Det er viktig å hjelpe barn som begår overgrep. Foto: Shutterstock
0:00 | 1:05
Undersøkelser viser at antall voldtektsanmeldelser hvor den anmeldte er mindreårig øker, og 1 av 3 anmeldte er under 15 år. 

- Konsekvensene blir store for de som blir utsatt for dette, men også for de som begår overgrep, sier Christian Lunde-Hanssen, psykologspesialist og spesialrådgiver RVTS Øst.

Må hjelpes
Eksempler på skadelig seksuell atferd kan være målbevisst berøring av andre barns kjønnsorgan, at et barn tvinger andre barn til seksuell lek og å sende nakenbilder. 

- Det å ikke forstå andres grenser og gjentatt ganger tråkker over kan føre til at man fort kommer på siden av samfunnet, som igjen fører til andre reguleringsvansker, sier Lunde Hanssen. Derfor er det viktig å hjelpe disse barna. 

Forebygge skadelig seksuell atferd
Alle mennesker er født med seksualitet, også barn. Lunde-Hanssen understreker at de skal få lov til å ha det og nyte det. Likevel kan det være viktig at voksne veileder og hjelper barn og unge til å ta gode valg.

- Vi må snakke med barn om kropp, seksualitet, om samtykke og om det å være sammen. Vi er veldig opptatt av at voksne må tørre å reagere når noe er feil, sier han.

Mangler rutiner
I dag brukes det for lang tid på å fange opp barn med skadelig seksuell atferd. Selv om noen kommuner har fått gode rutiner på hvordan man skal håndtere barn som forgriper seg på barn, er det fortsatt en lang vei å gå.

- Hvordan disse barna møtes kommer an på hvor barna bor. Noen kommuner har hatt en god og systematisk innsats mot dette. Mens andre kommuner har handlingsplaner mot vold og seksuelle overgrep, men mangler et fokus på at det ofte er barn og unge selv som er utøvere. Da trengs det andre reaksjoner, nettopp fordi de er barn, sier Kaja Hegg i Redd Barna.

Nasjonal konferanse
I dag og i morgen arrangeres det en nasjonal konferanse som blant annet RVTS Øst og Redd Barna står bak. Fokuset er hvordan man best kan møte disse barna.

-  Det viktig å sette søkelyset på at alle er barn, også de som begår krenkelser og overgrep mot andre barn. De må møtes som barn å få hjelp og beskyttelse, sier Hegg.

Flere saker

- Dom viser at barnevernet er i krise - Flere dommer i Menneskerettighetsdomstolen viser at det norske barnevernet er i krise. Tirsdag 19.11 2019
Mer depresjon blant sauebønder i ulveområder Sauebønder som bor i ulveområder har større har oftere angst og depresjon enn andre sauebønder. Onsdag 20.11 2019
Flere kanaler