Justisdepartementet henla nylig saken mot Flynn som i 2017 innrømmet å ha løyet om sin kontakt med Russland. Senere trakk han denne tilståelsen.

Trump har flere ganger uttrykt støtte til Flynn og ment at saken burde vært henlagt.

Statsadvokatene ber nå en domstol avgjøre om departementet har vært under utilbørlig og ulovlig påvirkning.

Flere kanaler