Av 101 norske kommuner som har områder velegnet for vindkraft på land, sier 78 nei til utbygging, mens bare fem sier ja, ifølge en oversikt fra Klassekampen.

Høringsfristen utløper om to uker. Og hvis høringsinnspillene fra kommunene følges slik det ligger an nå, blir det eneste området som blir utbygd, Vest-Finnmark, ifølge avisen.

Flere kanaler