Årsaken er at han ble utsatt for ulovlig isolasjon i fengselet. Så selv om retten mener det er stor fare for nye kriminelle handlinger, mener de at han må bli en fri mann fordi rettighetene hans i fengselet ble krenket.

Dette er den første avgjørelsen der noen løslates etter at isolasjonen er opphørt, på grunn av de store og alvorlige krenkelsene vedkommende har vært utsatt for, melder NRK.

Flere kanaler