Han går av etter avsløringen om at Mattilsynet kom med en feilaktig tilsynsrapport om et pelsdyrhold i Rogaland.

Gjein orienterte landbruksministeren i dag om at han fratrer sin stilling.

Flere kanaler