Mannen kjørte av veien og ble erklært død på stedet.

Vegvesenets ulykkesgruppe er varslet om hendelsen.

De pårørende er varslet.

Flere kanaler