Det viser en ny rapport utarbeidet av Helsedirektoratet, der det pekes på at samarbeidet på tvers av sektorene har blitt bedre.

Men fortsatt er det 88 forbedringspunkter, som blant annet handler om rutiner for kommunikasjon og spesialkompetanse.

Helseminister Bent Høie sier til NRK at han er positiv til funnene i rapporten.

Flere saker

Naive foreldre kan gi mer ungdomsfyll - Ungdom vil drikke mer ansvarlig hvis de ikke får smake alkohol hjemme før de fyller 18 år. Lørdag 14.09 2019
Flere kanaler