Meklingen pågår nå på overtid. Hvis det ikke blir enighet vil rundt 3.700 statsansatte legge ned arbeidet.

Både økonomi og pensjonsspørsmål er blant sakene som er krevende i meklingen der LO, YS, Unio og Akademikerne forhandler med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Flere kanaler