Meklingen pågår nå på overtid. Hvis det ikke blir enighet vil rundt 3.700 statsansatte legge ned arbeidet.

Både økonomi og pensjonsspørsmål er blant sakene som er krevende i meklingen der LO, YS, Unio og Akademikerne forhandler med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Flere saker

Forebygging helt avgjørende Systematisk arbeid i hele kommunen er avgjørende for å hindre vold og overgrep. Torsdag 13.06 2019
Flere kanaler