Meklingen pågår nå på overtid. Hvis det ikke blir enighet vil rundt 3.700 statsansatte legge ned arbeidet.

Både økonomi og pensjonsspørsmål er blant sakene som er krevende i meklingen der LO, YS, Unio og Akademikerne forhandler med Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Flere saker

- Kan bli krise i eldreomsorgen - Det er en potensiell krise for eldreomsorgen at to av tre helsefagarbeidere jobber deltid. Onsdag 17.07 2019
Flere kanaler