Det sier Direktør i vann-og avløpsetaten Anna Maria Aursund (Klassekampen)

En reservekilde har fortsatt ikke kommet på plass etter at det skulle bli utgreid i 1965

Mattilsynet har gitt kommunen frist til 2028 med å få dette på plass, men kommunen har bedt om utvidet frist for å gjøre ytterligere utgreiinger

Flere kanaler