Vedtaket går imot en kjennelse engelske dommere kom med forrige uke, som konkluderte i Johnsons favør.

75 parlamentarikere står bak klagesaken. De mener den fem uker lange suspensjonen er grunnlovsstridig og er ment å hindre Parlamentet i å handle i brexitstriden.

Flere kanaler