Vedtaket går imot en kjennelse engelske dommere kom med forrige uke, som konkluderte i Johnsons favør.

75 parlamentarikere står bak klagesaken. De mener den fem uker lange suspensjonen er grunnlovsstridig og er ment å hindre Parlamentet i å handle i brexitstriden.

Flere saker

Naive foreldre kan gi mer ungdomsfyll - Ungdom vil drikke mer ansvarlig hvis de ikke får smake alkohol hjemme før de fyller 18 år. Lørdag 14.09 2019
Flere kanaler