Menn utsettes for partnervold. De anmelder ikke volden fordi de er redde for ikke å bli trodd.
Menn utsettes for partnervold. De anmelder ikke volden fordi de er redde for ikke å bli trodd. Foto: NTB scanpix
0:00 | 0:54
Til tross for at politiet har en sentral rolle i satsingen for å redusere partnervold, vegrer menn seg for å ta kontakt med politiet. 

Forsker Yngvil Grøvdal Ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress har snakket med flere kvinner og menn som har opplevd partnervold. Studien "Ikke verdt å gå til politiet med" viser at relativt få kvinner og menn anmelder volden til politiet.

Særlig menn er skeptisk, fordi de er redde for ikke å bli trodd forteller Grøvdahl;

- Det er liksom en del av det offentlige bildet, at menn banker kona si. Derfor har mange menn en oppfatning av at de ikke kommer til å bli trodd likevel.

Intervjudeltakerne forklarte at de antok volden måte være alvorlig og at handlingene måtte kunne bevises for at de skulle gå til politiet med saken. De var også utrygge på hvorvidt politiet kan beskytte den som anmelder.

Like mange menn og kvinner

Tall fra NKVTS viser at nesten like mange menn og kvinner rapporterer om mindre alvorlig partnervold. 16,3 % av mennene og 14,4 % av kvinnene rapporterer slik vold.

Mennene opplever å bli kløpet, klort, lugget eller slått med flat hånd. Kanskje enda verre er trusler og stygge kommentarer sier Grøvdahl;

-Trakassering og nedvurdering, det å få mennene til å føle seg ubrukelige og små, det kan nesten være verre enn det å bli slått og sparket.

Den alvorlige volden som å bli tatt kvelertak på, banket opp eller sparket er det flest kvinner som opplever. 8,2 prosent kvinner og 1,9 prosent menn opplever slik grov vold.

Store mørketall

I samtalene med mennene forteller de at de vil beskytte kvinnene sine, de frykter konsekvenser på partnerens jobb, de har ingen bevis fordi det ofte ikke er alvorlig grov vold de utsettes for,  og de regner ikke med at politiet har tid til å se på saken.

70 prosent av saker om vold i parforhold blir henlagt. 

Kristin Berntsen hos Krisesenteret for menn tror det er store mørketall. Hun kan forstå at mennene ikke ønsker å gå til politiet å anmelde partnervold;

- Vi skulle ønske at flere menn tar kontakt med oss. Veldig mange menn sier at de har problemer i forholdet, de ser ikke på seg selv som voldsutsatte. Det å tenke at en politianmeldelse vil løse problemene til den voldsutsatte er ikke alltid til stedet. De vil ofte bare at partneren skal få hjelp.

Berntsen sier det kan være best for de som blir utsatt for vold hos partner å komme i kontakt med et krisesenter først, der får de råd og veiledning slik at de blir mer klar over handlingsalternativer de har når de står i en slik situasjon.

- Svært viktig at menn anmelder partnervold

Seksjonsjef hos Politidirektoratet Harald Bøhler sier det skal være trygt å søke hjelp eller anmelde hos politiet dersom man står i en sårbar situasjon. Han poengterer at partnervold er ulovlig, derfor er det svært viktig at også menn anmelder til politiet;

- Det er ikke lov til å mishandle eller utøve vold mot andre enten man er i et forhold eller ikke. Vi vil uansett behandle både kvinner og menn likt. Det er viktig å anmelde så raskt som mulig slik at politiet får sikret bevis i sakene.

Flere kanaler