HOLDER DET SKJULT: Flertallet av menn og kvinner som utsettes for vold, oppsøker ikke hjelpeapparatet. Nå vil NKVTS finne ut hvorfor.
HOLDER DET SKJULT: Flertallet av menn og kvinner som utsettes for vold, oppsøker ikke hjelpeapparatet. Nå vil NKVTS finne ut hvorfor. Foto: NTB scanpix
0:00 | 0:56
Det viser foreløpige resultater av en studie ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Studien forsøker å finne ut hvorfor flertallet av kvinner og menn som utsettes for vold fra partneren sin aldri kontakter hjelpe- eller rettsapparatet. 

– Mange menn jeg har snakket med er helt sikre på at de ville ha mistet omsorgen for barna ved et brudd og at samværet går til mor, selv om hun er voldelig, forteller forsker ved NKVTS, Monika Rosten. 


Menn kan ikke være ofre 
I mange tilfeller får menn likevel omsorgen. Men i tillegg er det, ifølge Rosten, en sterk forestilling i samfunnet om at menn heller ikke kan være ofre. 

– Mange menn kan ikke innrømme for seg selv at de er redde. De opplever at det ikke er greit for dem å si dèt, så lenge de er fysisk sterkere enn kvinnen som slår og derfor kunne ha forsvart seg, sier hun. 

Samtidig er det mange menn som lever under alvorlige og voldelige forhold. Ifølge Rosten opplever menn alt fra slag, spark og psykisk misbruk, til grov vold som truing med kniv. 

– Den gjengse oppfatning, også blant mennene som blir mishandlet, er likevel at ingenting av dette teller så lenge de er menn, understreker hun. 

Kvinner vil styre hvordan bruddet skal skje 
Mange kvinner som ikke ber om hjelp, selv om de lever i voldelige forhold, ønsker ofte å ha mye kontroll over hvordan et eventuelt brudd skal skje.
 
Det forteller forsker ved NKVTS, Randi Saur. 

– De ønsker å være subjekt i eget liv, og vil ikke innordne seg noen andre sine regler. De vil ha styring over begivenhentene, også når det gjelder å avvikle en voldelig relasjon, sier hun.  

I tillegg har mange av kvinnene en sterk motstand mot å bli definert som et offer. 

– Gjennom offerrollen kan mange føle på at de blir både litt stakkarsliggjort og handlingslammet, sier Saur. 

Norm om å melde ifra 
En annen ting som trekkes frem, er samfunnets norm om at man skal melde ifra og be om hjelp dersom man opplever å bli slått av partneren for eksempel.  

Dette kan oppleves vanskelig for mange, viser forskningen. Sour forklarer at mange da kommer i en "skvis". 

– For mange kjennes ikke det riktig å be om hjelp, og de kan føle seg mellom det ansette "rette" å gjøre - nemlig å søke hjelp - og det de ønsker selv ; regi på hva som skal skje, når og hvordan, sier hun. 
 
I tillegg viser de foreløpige resultatene at både menn og kvinner kan mangle tillitt til hjelpeapparatet. 

– Kvinner jeg har snakket har opplevd at det er veldig faste regler for hvordan du mottar hjelp. Da får de ikke ha  friheten og kontrollen de føler de trenger, noe som kan gjøre at mange heller vil klare seg selv, sier Sour.