Det sier forsker Alexander Zahl-Thanem ved Ruralis - Institutt for rural- og regionalforskning, som jobber med en rapport om dette.

Hovedfunnet er at bønder i kommuner der det har vært vært tap av sau til ulv de siste fem årene, har større risiko for at den psykiske helsen påvirkes negativt, skriver Nationen.

Flere kanaler