Det viser årsmeldingen fra Kriminalomsorgsdirektoratete.

Nesten 500 tilfeller ble rapportert i 2019, mot knappe 300 året før.

Mer hjemmesoning med fotlenke gjør at andelen voldskriminelle i norske fengsler øker. Det kan være årsaken til økningen i antall voldstilfeller mellom innsatte sier Kriminalomsorgen til ABC Nyheter.

Flere kanaler