Over 31 prosent av pleie- og omsorgsarbeidere har rapportert at de har vært utsatt for vold og trusler det siste året, skriver Aftenposten.

Tallet er høyere enn for ansatte i politi, fengselsvesenet, ved sykehus og folk som jobber med sosial omsorg i for eksempel Nav.

Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet oppfordrer arbeidsgiverne til å øve på voldssituasjoner.

Flere saker

Kulderekord i Lom Mens juni ble en måned preget av varmerekorder, har juli startet med kulderekord. Lørdag 04.07 2020
Flere kanaler