11 MILLIARDER: Utbyggingen på Fosenhalvhøya, Hitra, og i Snillfjord skal etter planen begynne i april.
11 MILLIARDER: Utbyggingen på Fosenhalvhøya, Hitra, og i Snillfjord skal etter planen begynne i april. Foto: Reuters Creative
0:00 | 0:40
- Det er svært beklagelig at det nå skal bygges vindparker på Fosenhalvøya.

Det sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, etter at det tirsdag ble klart at Europas største landbaserte vindkraftanlegg skal bygges på Fosen, Hitra og i Snillfjord.

Planter og dyr
- Et massivt naturinngrep på Fosen, og et av de største naturinngrepene i Trøndelag i moderne tid, mener Haltbrekken, som sier vi mister store områder med urørt natur.

- Natur hvor det ikke er særlig inngrep i dag, og som er viktige leveområder for en rekke planter og dyr, i tillegg til at det er et svært viktig område for sørsamisk reindrift.

Bellona-leder Frederic Hauge er langt mer positiv, og kaller det en gledens dag.

- Vi trenger denne type energi for å bekjempe klimaendringene. I det store og hele er dette innenfor det vi må akseptere. Vi beklager selvfølgelig de lokale miljøkonsekvensene, men for å bekjempe de store problemene vi har, med CO2, er dette nødvendig, sier Hauge til P4 Nyhetene.

Håper fortsatt
Bellona-lederen er opptatt av at kraften må tas i bruk.

- Den må brukes fornuftig, ikke til å varme garasjeoppkjørsler, men til elektrisitet, transportsektoren, smelte aluminium eller stål som vi trenger til fornybar energi, og slike ting, sier han.

Haltbrekken er enig i at det er viktig å satse på fornybar energi, men mener det må gjøres på en måte som ikke ødelegger naturen.

- Vi må først og fremst legge det til allerede utbygde områder, og så må vi se mer på mulighetene for en skikkelige offshore-vindkraftsatsing, sier lederen i Naturvernforbundet.

Han stiller spørsmål ved hva som nå har gjort prosjektet lønnsømt, etter at det for ett år siden var ulønnsomt.

- Vi håper fortsatt at dette ikke skal bli utbygd, sier Haltbrekken.

Begynner i april
Konsernsjef i Statkraft, Christian Rynning-Tønnesen, kaller prosjektet det største innen fornybar energi i Norge på mange år. Byggestart er i april, og anleggene skal stå ferdig i 2020.

Verdien av de seks vindparkene er på 11 milliarder kroner, og Trønderenergi og Nordic wind power DA har gått sammen med Statkraft om prosjektet.

Rynning Tønnesen er klar på at det vil bety mye for regionen.

- Det blir en anleggsperiode her med opptil 600 arbeidsplasser, og rundt 40 til 50 permanente arbeidsplasser. I tillegg vil det være lokale inntekter til grunneiere, og skatteinntekter, sier han til P4 Nyhetene.

Prosjektet er på 1000 megawatt, og vil gi 3,4 terrawatt-timer ny kraftproduksjon i året.

- Det tilsvarer omtrent det dobbelte av kraftforbruket i Trondheim by, sier Rynning-Tønnesen.