Det advarte lederen for Etterretningstjenesten, generalløytnant Morten Haga Lunde, i sin årlige tale i Oslo Militære Samfund i kveld.

Det ballistiske missilet kan skytes ut fra fly over Kolahalvøya.

I E-tjenestens trusselvurdering for i år presenteres et trusselbilde i rask endring.

Russland og Kina regnes som de største trusselaktørene mot Norge.

Flere kanaler