Forbudet kommer uten unntak, selv når det gjelder graviditeter som følge av incest og voldtekt.

Loven innebærer at man kun kan ta abort etter åtte ukers graviditet, dersom det er snakk om medisinske nødstilfeller.

Flere kanaler