Det sier leder for barnevernet i bydel Alna i Oslo, Marit Hoff.

Flere medier skriver i dag at politiet vil sende bekymringsmelding til barnevernet når foreldre blir tatt for hasjbruk, og at dette kan føre til at de mister omsorgen for barna sine

Hoff sier omsorgssvikten må være svært grov før barna blir tatt fra foreldrene.
Flere kanaler