NAV: Elleve av 70 NAV-kontorer har aldri åpent.
NAV: Elleve av 70 NAV-kontorer har aldri åpent. Foto: NAV
0:00 | 0:49
Statens Helsetilsyn mener mange kommuner ikke følger loven når døra til NAV er stengt for de som trenger akutt hjelp.

Statsforvalterne har undersøkt tilgjengeligheten ved NAV-kontorene i 70 norske kommuner. I elleve av de 70 kommunene er NAV-kontoret aldri åpent. Ved 49 av de undersøkte Nav-kontorene var det åpent og betjent publikumsmottak i seks timer eller mindre per uke.

- Meget alvorlig
I rapporten skriver Helsetilsynet: "Kommer du til Nav-kontoret uten timeavtale, møter du sannsynligvis en stengt dør, og det kan ta lang tid før du får hjelp hvis du henvender deg på telefon. Hvis du ikke har mulighet til å henvende deg digitalt, er det ikke sikkert at du får hjelpen du trenger i tide. Konsekvensen kan bli at du ikke har penger til mat til deg selv og eventuelle barn, mangler strøm i boligen eller ikke har et sted å bo."

- Slik kan vi ikke ha det, sier Kirsti Bergstø, nestleder i SV og leder av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.  

Nå har flertallet i komiteen bestående av Sv, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Frp  lagt fram en innstilling som krever at Regjeringen bedrer tilgjengeligheten hos Nav. 

I forslaget heter det at regjeringen skal: "Sørge for at alle landets Nav-kontor skal ha en åpningstid og tilgjengelighet som sikrer brukere som ikke kan eller ikke er komfortable med å benytte seg av digitale og selvbetjente løsninger."

- Det betyr først og fremst bedre åpningstider, sier første nestleder i komiteen og representant for Senterpartiet Per Olaf Lundteigen. 

Ifølge sosialtjenesteloven har såkalt ikke-digitale tjenestemottakere rett på forsvarlige tjenester og å få akutt hjelp etter sosialtjenesteloven. Det innebærer, skriver tilsynet, at det skal være mulig med fysisk oppmøte på NAV-kontoret, både med og uten avtale. 

- Her snakker vi om mennesker som virkelig trenger velferdsstaten og de må møte folk dersom digitale løsninger ikke passer for dem, påpeker Lundteigen.

Også stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Tuva Moflag sier Helsetilsynets rapport er en kraftig advarsel om at ikke alle får den hjelpen de har krav på fra Nav. 

- Nå blir det opp til Regjeringen, Nav og de enkelte kontorene og bestemme hva denne innstillingen vil bety for det enkelte kontor , men de har et klart ansvar for at tilgjengeligheten blir bedre, sier hun. 
Flere kanaler