0:00 | 0:58
I den andre enden av skalaen er kristne frikirker, viser en ny undersøkelse der 114 menigheter har deltatt, ifølge Vårt Land.

38 prosent av kristne frikirker svarte blant annet at sannheten finnes kun i deres tro. For Den norske kirke var tallet 18, mens kun 4 prosent svarte dette blant muslimske trossamfunn.

(Ifølge forskerne bak studien rokker flere av resultatene med forestillinger om at migrant- og muslimske menigheter er lukkede.)

Flere kanaler