På det meste har Mattilsynet målt 1.400 becquerel per kilo, som er 800 over tiltaksgrensen for sauekjøtt.

H.usdyreierne som er hardest rammet må på dyrene på nedfôring i fire uker, skriver Gudbrandsdølen dagningen.

Mattilsynet kjenner ikke årsaken til at det er målt så høye verdier nå.

Flere kanaler