I vår vedtok regjeringen kraftige kutt i hva inkassoselskapene maksimalt får ta i gebyrer og salærer fra 1.oktober.

Blant annet blir gebyret for purringer og inkassovarsler halvert fra 70 til 35 kroner.

Endringene vil føre til at bransjen får et inntektstap på 1,2 milliarder kroner.
Flere kanaler