Det slår Statsbygg fast.

I et søksmål mot staten og mot AUF, som begge er grunneiere der minnesmerket skal stå, prøver de nærmeste naboene fortsatt å stanse utbyggingen.

I dag har begge de saksøkte frist for å svare på naboenes krav om at arbeidene likevel ikke skal starte som planlagt mandag.

Flere kanaler