Mange sliter med alkoholproblemer, og det koster samfunnet mange millioner kroner årlig.
Mange sliter med alkoholproblemer, og det koster samfunnet mange millioner kroner årlig. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:56
I 2020 utbetalte NAV rundt 1,3 milliarder kroner i arbeidsavklaringspenger og uføretrygd til nordmenn som drikker så mye at de ikke er i stand til å jobbe.

Det viser utregninger som Oslo Economics har gjort i undersøkelsen "Samfunnskostnader knyttet til økt alkoholkonsum" gjennomført  på oppdrag for flere rusorganisasjoner.

Opp mot 300.000 mennesker sliter med alkoholmisbruk

Etter ett år med sykepenger, kan du i tre år få arbeidsavklaringspenger fra NAV. Dersom du fremdeles sliter med å komme deg tilbake i arbeid havner du på uføretrygd, heter det i rapporten.

- Det er en god del som sliter med et alkoholproblem i Norge. Og det er ekstremt høy risiko for å havne utenfor arbeidslivet dersom man ikke klarer å kontrollere bruken av alkohol, sier Jørgen Ramnes i Folkehelsinstituttet.

Han anslår at så mange som 250-300.000 mennesker sliter med alkoholproblemer i Norge.

- vi vet jo at det ikke blir noe bedre når de mister jobben sin. De som har faste rammer som en jobb å gå til, har mindre sjanse for å drikke for mye, sier Ramnes.

- Trenger mer kunnskap og åpenhet

Rusfeltets samarbeidsorgan, Actis frykter at koronapandemien har gjort situasjonen for de som drikker for mye alkohol har blitt verre.

- Det å bruke alkohol som trøst i ensomhet og isolasjon som under koronapandemien, det kan lett utvikle større alkoholproblemer. Så dette må vi følge med på videre,  sier leder i Actis Inger Lise Hansen.

Hun mener det trengs mer kunnskap og åpenhet om alkoholmisbruk.

- Helsepersonell og fastleger trenger mer kunnskap. I tillegg er det en oppfordring til oss alle om å bry oss om kollegene våre. Ta praten rundt lunsjbordet, sier hun.

Få behandles

I tillegg peker Ramnes fra FHI på at for få av de som har problemer får behandling.

- Det er for lav behandlingsfrekvens for de med alkoholproblemer i Norge i dag. Under 10 prosent av de som har en  lidelse som kan behandles blir det, og det er et tall vi ikke har noen grunn til å være stolte av, sier han.


Flere kanaler