0:00 | 0:47
Til sammenligning døde 83 personer i trafikkulykker, mens 314 døde i forgiftningsulykker. Det er også årsaken til flere dødsfall enn selvmord og de aller fleste kreftformene.

- Når det er nesten 1.000 som dør av fall, så betyr det at det er en ganske betydelig dødsårsak, sier sier overlege ved dødsårsaksregistreret til FHI, Guttorm Raknes, til P4-nyhetene.

Bruk av medisiner
I de fleste tilfellene dreier det som eldre personer som faller hjemme og fall som knyttes til at de er gamle og har sykdommer.

- Det er mange grunner til at aldre er mer utsatt for fall. Man blir generelt mer svimmel, får dårligere reaksjonsevne, en del får sykdommer som gjør at man faller. I tillegg kan mange få brudd når de faller på grunn av beinskjørhet.

- Det som kanskje er viktigst er at veldig mange eldre bruker mange medisiner som påvirker balansen, som blodtrykksmedisin og sovemedisin, forklarer Raknes.

Faller fra seng og trapp
Det er ikke nødvendigvis fallet i seg selv alle dør av, men det har bidratt og regnes som dødsårsaken i statistikken.

Tallene viser blant annet at 42 personer hadde fall fra seng som underliggende dødsårsak i fjor, 73 etter fall fra stige eller trapp og 19 etter fall fra rullestol eller lignende.

- Det at man blir eldre er ikke noe man kan gjøre så mye med, det er naturens gang. Men jeg tror et veldig viktig tiltak for å gjøre noe med dette er å prøve å unngå å bruke medisiner som øker risikoen for fall. For eksempel trenger man kanskje ikke så intensiv blodtrykksbehandling når man blir eldre.

- I tillegg kan det være nyttig for mange å drive med styrke- og balansetrening og ha hjelpemidler hjemme.

Antall registrerte dødsfall etter fall har økt kraftig, fra 746 i 2020 til 994 i 2021. Årsaken til det er en annen måte å registrere dødsfallene på.
Flere kanaler