Nå må du betale mye mer for utepilsen eller en matbit på restaurant.

Den økte prisveksten i Norge gjør at det nå er 5,8 prosent dyrere å gå på restaurant enn det var for ett år siden, viser tall P4-nyhetene har hentet fra Statistisk Sentralbyrå.

Dyrere mat og øl
Prisøkningen følger prisveksten i samfunnet ellers. Konsumprisindeksen har økt med 6,3 prosent fra juni 2021 til juni 2022.

- Strøm og matvarer er også er dyrt for spisestedene. Det vil gi seg utslag i økte priser til kundene, sier seksjonssjef i Statistisk Sentralbyrå, Espen Kristiansen.

- Når restauranter nå øker prisene så er det ikke slik at vi kommer til å sitte igjen med noe mer selv, sier daglig leder ved restauranten Nikkers på Lillehammer, Fredrik Flesjø.

- En dominoeffekt
- Prisen på råvarer har økt. Det kommer både av Covid og krigen i Ukraina. Det påvirker prisene vi betaler for mat og ikke minst prisen på øl på grunn av økt råvarepris på hvete, forklarer Flesjø.

- Hvilke konsekvenser får dette for dere?

- Varekosten blir dyrere, både for mat og øl. Du får en dominoeffekt der prisene øker hele veien og da blir vi også nødt til å øke prisene, sier Flesjø.

Vi må mange år tilbake for å se en lignende prisøkning for restaurantene, men det vil trolig jevne seg ut til neste år, tror Espen Kristiansen i SSB.

- Og da vil kanskje veksten i kostnadene i restaurantnæringen avta utover høsten og inn mot neste år.