BESTÅR: Tall fra 2015 viser at flesteparten av de som gjennomfører norskprøven består.
BESTÅR: Tall fra 2015 viser at flesteparten av de som gjennomfører norskprøven består. Foto: NTB scanpix
0:00 | 0:40
Nesten alle innvandrerne, som gjennomførte norskprøven i introduksjonsprogrammet i fjor, besto testen.Det viser tall P4 Nyhetene har fått fra Justis- og beredskapsdepartementet.

- De aller, aller fleste har et sterkt ønske om å kunne fungere i Norge, og at man skjønner at for å kunne gjøre det på en god måte så må man tilegne seg språkkunnskaper, sier Andreas Furuseth i NOAS.

Målene er nådd
84 prosent av kandidatene, som gjennomførte prøven vinteren 2015, klarte elementært nivå eller høyere på skriftlig prøve, og 90 prosent besto muntlig prøve. Dermed er målene myndighetene satt for 2015 nådd.

Departementet opplyser til P4 Nyhetene at ambisjonene er at mange flere skal kunne norsk enda bedre enn i dag.

- Selvfølgelig er det et ønske om at personer som kommer til Norge lærer seg godt norsk, sier Furuseth.

Kritisk til måten det skal gjøres på
Før påske kom det frem at regjeringen ønsker å gi  kommunene rett til å holde tilbake pengestøtten til innvandrere som ikke består norskprøven, og har nå sendt ut et forslag på høring. NOAS tror ikke det er riktig medisin for å øke innvandrernes norskkunnskaper.

- Det vi er kritiske til er at man ser ut til å ønske å bruke straffemetoder. Hvis man for eksempel skal redusere utbetalingene til personer, som ikke har et ønsket nivå av norskkunnskap, så er vi redd for at det vil hemme integreringen enn å fremme integrering og språkopplæring, sier han.