Av 9786 anmeldte i fjor, var hele 8523 menn, det utgjør 87 prosent, viser tall organisasjonen Rusfri Trafikk har hentet inn.

De mener det handler om holdninger og at menn i større grad tar sjanser.

For tall fra politiet viser at menn også er verst når det gjelder fartsbøter - 77 prosent av de bøtelagte i 2018 var menn.

Flere kanaler