Av de 148 som i dag sitter i forvaring i norske fengsler, er 140 menn.(Illustrasjonsfoto)
Av de 148 som i dag sitter i forvaring i norske fengsler, er 140 menn.(Illustrasjonsfoto) Foto: Shutterstock
0:00 | 0:50
Stadig flere dømmes til den strengeste fengselsstraffen vi har i Norge.

148 personer sitter i dag i forvaring i norske fengsler, det er 60 flere enn for fem år siden, viser tall P4-nyhetene har hentet fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

Det er en økning på 68 prosent. 140 av de forvaringsdømte er menn, mens åtte er kvinner.

Reagerer
Jusprofessor Mads Andenæs reagerer kraftig på utviklingen.

- Det er helt ville tall. Det er en tendens til at kriteriene for forvaring blir videre og videre. Konsekvensen er at stadig flere settes inn, samtidig som det blir vanskeligere å komme ut, sier han til P4-nyhetene.

- Antallet som sitter i forvaring overrasker også oss som jobber med det, sier en av Norges mest kjente forsvarsadvokater, Brynjar Meling.

Økte forventninger
Forklaringen ligger ikke alene i at det er flere farlige kriminelle enn før, men samfunnets forventninger om å straffe alvorlig kriminalitet hardere, ifølge forsvarsadvokaten.

- Samfunnsvernet, altså vårt behov for å beskytte oss for forbrytere, trer gjennom framfor hensynet til rehabilitering og straff, sier Meling.

Han får støtte av Andenæs.

- Den største utfordringen er at man kan få straffereaksjoner som innebærer institusjonalisering av enkeltindivider, avslutter han.

Flere kanaler