0:00 | 0:49
45 prosent av helse- og sosialarbeidere utsettes for vold eller trusler på jobb.

Det viser en fersk rapport fra FAFO som legges fram på Fellesorganisasjonens landsmøte onsdag.

Mer vold
- Vold og trusler mot FO-medlemmer er veldig alvorlig og også en alvorligtrussel mot velferdsstaten og viktige velferdstjenester så mange er avhengigeav, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.


De siste årene har antallet voldstilfeller økt, viser rapporten. For helse- og sosialarbeidere har omfanget av vold og trusler økt fra 40 til 45 prosent.

Det er ansatte på barnevernsinstitusjoner som er mest utsatt, her utsettes 76 prosent for vold og trusler. Omfanget har økt fra 60 prosent.

Vil bøtelegge arbeidsgiverne
Ifølge rapporten er det en ulik oppfatning blant arbeidstakere og arbeidsgivere om volden og truslene de ansatte utsettes for er så alvorlige at det må tas tak i dette. 

Nå krever Fellesorganisasjonen og LO at arbeidsministeren rydder opp og innfører dagbøter for arbeidsgivere som ikke tar dette på alvor.