Fra 2012 til 2017 økte avfallsmengden med nesten 1,3 millioner tonn, samtidig som gjenvinningen falt fra 81 til 70 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Miljøpartiet de Grønne ønsker nå å innføre en rekke tiltak for å gjøre nordmenn mer bærekraftige, melder Dagsavisen. De ønsker blant annet momsfritak på gjenbruk og reparasjoner.
Flere kanaler