Det viser en meningsmåling Opinion har utført på oppdrag for Universitetet i Bergen, Bergen kommune og Havforskningsinstituttet, skriver VG.

På andreplass kommer forurensing av miljøet, at biologisk mangfold minker, mer ekstremvær, drivhuseffekten og at havnivået stiger.

Flere kanaler