Det viser en omfattende undersøkelse analysebyrået YouGov har gjennomført

Riktignok er hovedresultatet, også i Norge, at det store flertallet mener det skjer klimaforandringer som helt eller delvis skyldes mennesket.

Men åtte prosent av de spurte nordmennene svarer at klimaforandringene overhodet ikke skyldes menneskelig aktivitet.
Og det eneste landet med en større andel som avviser dette fullstendig, er USA.

Flere kanaler