HAR DRUKKET SEG FULLE: 17 prosent eller flere av ungdomsskoleelevene i Nord-Trøndelag sier de har drukket seg beruset i løpet av det siste året.
HAR DRUKKET SEG FULLE: 17 prosent eller flere av ungdomsskoleelevene i Nord-Trøndelag sier de har drukket seg beruset i løpet av det siste året. Foto: Shutterstock
  • 31.08.16
    1 min
  • 31.08.16
    0 min
Nord-Trøndelag er det fylket i landet der flest ungdomsskoleelever sier de har drukket seg fulle.

Det viser den ferske Ungdata-rapporten fra velferdsforskningsinstituttet NOVA.

Mens det på landsbasis er 12,7 prosent av ungdomsskoleelevene som har vært fulle det siste året er andelen blant ungdom i Nord-Trøndelag 17 prosent. Deretter følger fylkene Troms, Hedmark, Vestfold og Sogn og Fjordane, der sier 15-16 prosent av de unge at de har drukket seg fulle. Lavest andel unge som svarer ja på spørsmålet er i Vest-Agder og Rogaland med under 9 prosent som har vært beruset på alkohol.

Drikker mer i små kommuner
- Årsaken til at vi havner så høyt i Nord-Trøndelag skyldes nok at det i fylket er mange små kommuner. Endringen der ungdom i mindre grad enn tidligere drikker seg fulle i løpet av ungdomsskoletida er større i mer urbane strøk, sier førsteamanuensis Grete Helen Bratberg ved Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.

Tallene til Ungdata viser generelt at færre unge enn før drikker alkohol. I 2011 sa 16 prosent at de hadde drukket seg fulle, mot 12,7 prosent i år. Tallene viser også at andelen ungdom som drikker seg fulle er størst i små kommuner med få innbyggere. I enkelte kommuner svarer opp mot 50 prosent av de unge at de har vært beruset på alkohol.

- Hvis vi ser på enkeltkommuner i Nord-Trøndelag så er bildet mer nyansert. De største kommunene har en lik andel som landet for øvrig. For eksempel Levanger kommune med 12 prosent, sier Bratberg.

Går på fest når en er konfirmert
Det at fylket topper statistikken til Ungdata kan også skyldes festkulturen, tror Bratberg.

- Kulturen med og samles til fest på samfunnshus og grendehus består lengre i mindre samfunn. Og man har kanskje ikke så mye valg som ungdom dersom kulturen er sånn at en starter med alkohol når man blir konfirmert, sier forskeren. 

I 2008 gjorde UNGHUNT en lignende undersøkelse. Da svarte 32 prosent av de unge i fylket at de hadde drukket seg beruset.

- Mens i Ungdata er tallet 17 prosent. Det er nesten en halvering. Det er på vei ned i alle kommuner, men det er viktig å fortsette det forebyggende arbeidet, sier Bratberg.

Hun sier videre at dess mer umoden en er, jo farligere å drikke seg full.

Politiet: Kampanjer virker
- Vi har en kultur i Nord-Trøndelag som gjør at vi har en større utfordring enn resten av landet. Men dette er noe vi har fokus på og prøver å forebygge, sier politioverbetjent Audun Vårvik, som er forebyggende koordinator ved Trøndelag politidistrikt.

Politioverbetjenten forteller at deres forebyggende arbeid virker og at han har sett en endring i unges forhold til alkohol.

- Vi hadde for eksempel en kampanje som het "Stopp heimbrenten" i 1998. Det gikk direkte på kulturen og vi jobbet aktivt med at hjemmebrent ikke er akseptabelt. Men det tar tid å endre kulturen, sier Vårvik.

- Opplever politiet at det er mye fyll blant unge i Nord-Trøndelag?

- Vi ser at en del utforsker alkohol som en av de første rusmidlene. Men dette er noe som politiet har hatt et fokus på og vi har vært tydelig på 18-årsgrensen på alkohol. Vi er tydelige overfor ungdommene og varsler også foreldrene og forklarer at dette er en uønsket adferd, sier Vårvik.

Politiet prøver også å påvirke kulturen i enkelte bygder, der en tenker at det er ok å drikke seg full etter en er konfirmert.

- Det er 15-årsgrense for å gå på fest. Det å gå på fest er helt ok, men grensa for å drikke alkohol er 18 år. Du kan gå på fest når du er 15 år og være edru. Det er budskapet, sier Vårvik.
Flere kanaler